Profil; Helle Bülow-Olsen

Uddannelse:

Jeg har siden 1998 uddannet mig med supplerende behandlingsformer såsom pædagogisk praktiserende kinesiologi, reikihealing og Acces Bars.

I 2020 blev jeg uddannet Enhedsterapeut fra Kinesiologi Akademiet.

Jeg er DK-Kinesiolog – Registreret Alternativ Behandler (RAB).

Rådgivning og coaching:

Jeg er uddannet lærer fra 1982. Her har jeg videreuddannet mig indenfor supervision, rådgivning og coaching og narrativ kommunikation.

Succesfuld erfaring

Jeg har en stor og succesfuld erfaring med at arbejde med børn og voksne i de udfordringer, de står i alene eller i relation med andre.

Dataansvarlig og databehandler

Helle Bülow-Olsen

Kristoffersvej 31

4100 Ringsted

22 59 53 02

E-mail: kontakt@hellebulow.dk

Journalføring og behandling af data:

Jeg noterer, dit navn, adresse og telefonnr. Desuden din fødselsdato.

Jeg noterer, hvilke datoer du møder frem og evt. telefonsamtaler.

Jeg noterer, hvilke mål du har for behandlingen, og hvilke behandlinger du får.

Jeg noterer vores konklusioner.

Jeg følger Persondatalovens krav om persondataoplysninger:

Jeg noterer vores aftaler i en fysisk kalender. Ingen kan læse ud af kalenderen, hvem og hvad det er for en aftale.

Jeg bruger oplysninger om fødselsdato.

Klientjournal i papirudgave er opbevaret i en afløst enhed.

Journalen i papirudgave makuleres 3 år efter afsluttet behandling.

Jeg har alene adgang til journalerne.

Hvis der er indbrud, anmelder jeg dels til politiet, dels til datatilsynet inden for 72 timer efter brud på sikkerhed.

Jeg udleverer en samtykkeerklæring ved første møde med klienten.

Et samtykke er en viljestilkendegivelse, der skal være frivillig, specifik og informativ.

Den afgives frivillig uden tvang eller andet pres, den er afgivet som et reelt og frit valg. Klienten kan afvise/ tilbagetrække samtykket uden at det er til skade for den pågældende. Samtykke er specifik/ konkret beskrevet til en konkret behandling.

Samtykkeerklæringen med en tilstrækkelig beskrivelse af hvad der gives samtykke er letforståelig og i en lettilgængelig form i et enkelt og klart sprog. Den registrerede skal informeres om mulighed for at trække samtykket tilbage inden afgivelse – samtykke skal være lige så let at trække tilbage som at afgive.

Børn indtil 13 år: Samtykket gives af forældremyndighedsindehaver.

Fortrolighed:

Jeg sikrer, det kun er undertegnede, der har adgang til personoplysningerne, og jeg er underlagt tavshedspligt. Klientjournaler er gemt i aflåst kartotek.

Det er kun undertegnede, der har adgang til kartoteket. Jeg benytter ikke elektronisk udstyr til journalføring eller aftaler om behandling. Aftale om behandlinger skrives i fysisk kalender og kun med initialer.

Hver person, der har fået behandling, har første gang underskrevet en samtykkeerklæring.

Jeg er bekendt med kommunikation på sociale medier. Jeg kommunikerer ikke med mine klienter over sociale medier som Facebook, da al data, som går gennem sådanne sider, tilhører ejerne af siden. Jeg kommunikerer iike om klientens situation via mail og sms.

Samtykkeerklæring:

Navn:_____________________________________________________________

Adresse: ___________________________________________________________

_________________________________________________________________

Fødselsdag og år: _____________________________________________________

Telefon:___________________________________________________________

E -mail: (benyttes til tilbud og kampagner)___________________________________

Underskrevet af forældre, med forældremyndighed til klienten _____________________

Samtykket er givet frivilligt

Samtykket er givet til registrering og opbevaring af journalføring af mit behandlingsforløb

Jeg kan til enhver tid tilbagekalde samtykke uden at det er til skade for mig og min behandling

Der sker ingen udlevering af informationer om behandling til tredjepart

Opbevaringen sker i aflåst enhed, placeret i klinikken.

Jeg kan til enhver tid ret til at få mine personoplysninger slettet. Journal makuleres senest 3 år efter endt behandling.

Jeg har ret til at få ændret urigtige eller vildledende oplysninger.

Jeg har ret til at få mine personoplysninger flyttet til en anden behandler.

Behandlingerne kan ikke stå i stedet for lægelig behandling.

Dato: _____________

Underskrift:  ____________________________________________________

KONTAKT MIG NU

Har du brug for et NYT perspektiv på din tilværelses? Så bestil allerede nu din tid ved at udfylde formularen.